SINONIMI

salvÓdego dr¨go SalvŔgo        
salvŔgo salvÓdego          
sapientˇn cagafÓti          
sarafÓre robÓre fregare ciavÓre      
sassinÓre copÓre mazÓre MazipÓre ruinÓre    
sbandonÓ desmÚsso          
sbasýo pÓlido bianchýzo fiÓpo palid˛to    
sbassÓ calÓ tirÓ zo        
sbassÓre calÓre tirÓre zˇ        
sbassÓrse incuciÓrse          
sbataciÓre sbÓtare bÓtare        
sbÓtare bÓtare sbataciÓre        
sbat¨ copÓ zˇ butÓ zˇ Bat¨       
sberegÓre uchelÓre          
sbŔrla barÚta s-ciafˇn stramusˇn caciÓna    
sbŔssola barbizu˛lo          
sbiŔgo sghÚnbo          
sborˇn smerdˇn sgrandezˇn        
sbregÓre rˇnpare          
sbregÓrse rˇnparse          
sbrÚgo tÓjo          
sbrissÓre lizegÓre          
scÓbio výn  chŔno        
scar˛gna desgrÓzia pÚgola        
scarpÓ peadˇn peÓda        
scarpÓro calegÓro          
s-cÚnza schÚia scresÚnda        
s-cŔto  lÓnpido          
schÚia scresÚnda s-cÚnza        
schiciÓ macÓ          
schifÚza  porcarýa porzelarýa        
schiz˛to fugÓza pýnza pÓn      
s-ciafˇn s-ciÓfa sbŔrla barÚta stramusˇn caciÓna galÓna
s-ciÓnta t˛co          
s-ci˛po fusýle s-ci˛pa        
s-ciˇrda sýmia bÓla inbriagad¨ra ciarýna ci¨ca  
s-ciordýre ciarýre bÚvare assŔ        
scˇlo  negˇra          
scorlÓre buratÓre sguaratÓre        
scorlÓrse remenÓrse          
sc˛rza spelÓja sg¨ssa        
scresÚnda biastÚma Scheia        
scudŔla scudelÚta cýcara        
scudelÚta cýcara scudŔla        
sc¨fia sbŔrla s-ciafˇn scufi˛to      
scufi˛to sbŔrla sc¨fia        
scumiziÓre tacÓre inpiantÓrse inviÓrse      
sc¨ria výs-cia          
scuriÓ vis-ciazÓ          
sÚcia gamŔla          
sem˛to fabi˛co          
senpi˛to mˇna ebetˇn mamal¨co bai˛co gn˛co c¨co
sfregolÓre rassÓre russÓre fregÓre      
sfrˇnzolo frÓnza          
sghÚnbo sbiŔgo          
sgiozÓre colÓre pŔrdare        
sgnarÓ m¨cio          
sgrandezˇn sborˇn  smerdˇn        
sgr˛ta dÚjo          

Passa a...    A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z